BANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIABANK RAKYAT INDONESIA

BANK RAKYAT INDONESIA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBRI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BANK RAKYAT INDONESIA

Doanh thu của BANK RAKYAT INDONESIA trong năm ngoái lên tới 183.29 T IDR, phần lớn trong số đó — 79.29 T IDR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Micro, năm trước mang lại 73.08 T IDR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Indonesia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BANK RAKYAT INDONESIA 182.64 T IDR, và năm trước đó — 172.72 T IDR.

Theo nguồn
Theo quốc gia