PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INDF nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của INDF trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 172.71 IDR trong khi ước tính là 248.53 IDR, gây bất ngờ đến -30.51%. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của INDF trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên