JAPANESE YEN / BRITISH POUND

JPYGBP IDC
JPYGBP
JAPANESE YEN / BRITISH POUND IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

JPYGBP Biểu đồ Ngoại hối

Các Mã liên quan

Bảng Anh/ Yên Nhật
 
   
BRITISH POUND/JAPANESE YEN FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
 
   

Breaking news