ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC

ANGLOGOLD ASHANTI PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANG nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ANGLOGOLD ASHANTI PLC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu ANG trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là -4.58 ZAR trong khi ước tính là 22.53 ZAR, gây bất ngờ đến -120.33%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 43.88 B ZAR mặc dù con số ước tính là 44.89 B ZAR. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 22.34 ZAR và doanh thu dự kiến sẽ đạt 46.72 B ZAR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của ANG trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên