ANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLCANGLOGOLD ASHANTI PLC

ANGLOGOLD ASHANTI PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ANG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ANGLOGOLD ASHANTI PLC

Doanh thu của ANGLOGOLD ASHANTI PLC trong năm ngoái lên tới 83.92 B ZAR, phần lớn trong số đó — 77.16 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Gold - Spot Market. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ANGLOGOLD ASHANTI PLC 56.28 B ZAR, và năm trước đó — 50.94 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia