ASPEN PHARMACARE HLDGS LTDASPEN PHARMACARE HLDGS LTDASPEN PHARMACARE HLDGS LTD

ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD

Doanh thu của ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD trong năm ngoái lên tới 40.71 B ZAR, phần lớn trong số đó — 18.82 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Regional Brands, năm trước mang lại 17.41 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe & Commonwealth of Independent States — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD 14.64 B ZAR, và năm trước đó — 13.11 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia