BRIKOR LTDBRIKOR LTDBRIKOR LTD

BRIKOR LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BIK nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính BRIKOR LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BIK trong nửa năm trước là 190.08 M ZAR, cao hơn 31.96% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 20.25 M ZAR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ZAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY