CLICKS GROUP LTDCLICKS GROUP LTDCLICKS GROUP LTD

CLICKS GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CLS nguyên tắc cơ bản

CLICKS GROUP LTD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.10 ZAR, hãy mua trước 26 Tháng 6 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.21%