EXEMPLAR REITAIL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EXP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EXEMPLAR REITAIL LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của South Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EXEMPLAR REITAIL LTD 1.05B ZAR, và năm trước đó — 884.61M ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia