PSG FIN SERVICES LTDPSG FIN SERVICES LTDPSG FIN SERVICES LTD

PSG FIN SERVICES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KST nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính PSG FIN SERVICES LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KST trong nửa năm trước là 2.05 B ZAR và thấp hơn 45.97% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 551.78 M ZAR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ZAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY