MURRAY & ROBERTS HLDGS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MUR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MURRAY & ROBERTS HLDGS

Doanh thu của MURRAY & ROBERTS HLDGS trong năm ngoái lên tới 12.46 B ZAR, phần lớn trong số đó — 11.13 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mining, năm trước mang lại 11.77 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của North America & Other — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MURRAY & ROBERTS HLDGS 7.08 B ZAR, và năm trước đó — 10.93 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia