REUNERT LTDREUNERT LTDREUNERT LTD

REUNERT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RLO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu REUNERT LTD

Doanh thu của REUNERT LTD trong năm ngoái lên tới 13.78 B ZAR, phần lớn trong số đó — 7.16 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electrical Engineering, năm trước mang lại 6.17 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại REUNERT LTD 9.75 B ZAR, và năm trước đó — 7.81 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia