SA CORP REAL ESTATE LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SAC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SA CORP REAL ESTATE LTD

Doanh thu của SA CORP REAL ESTATE LTD trong năm ngoái lên tới 1.35B ZAR, phần lớn trong số đó — 933.40M ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail, năm trước mang lại 864.89M ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của South Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SA CORP REAL ESTATE LTD 2.04B ZAR, và năm trước đó — 2.12B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia