SUPER GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SUPER GROUP LTD

Doanh thu của SUPER GROUP LTD trong năm ngoái lên tới 61.88 B ZAR, phần lớn trong số đó — 26.35 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Dealerships, năm trước mang lại 19.25 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SUPER GROUP LTD 28.34 B ZAR, và năm trước đó — 22.76 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia