SUPER GROUP LTDSUPER GROUP LTDSUPER GROUP LTD

SUPER GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính SUPER GROUP LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của SPG là 0.14. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 4.72. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 20.01 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ZAR
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ