SIBANYE STILLWATER LTDSIBANYE STILLWATER LTDSIBANYE STILLWATER LTD

SIBANYE STILLWATER LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SIBANYE STILLWATER LTD

Doanh thu của SIBANYE STILLWATER LTD trong năm ngoái lên tới 113.68 B ZAR, phần lớn trong số đó — 27.28 B ZAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Marikana, năm trước mang lại 32.75 B ZAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SIBANYE STILLWATER LTD 84.74 B ZAR, và năm trước đó — 89.51 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia