VUNANI LTDVUNANI LTDVUNANI LTD

VUNANI LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VUN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính VUNANI LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của VUN trong nửa năm trước là 340.80 M ZAR và thấp hơn 1.08% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là -14.52 M ZAR.

‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ZAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY