HYUNDAI M&F INS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

001450 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HYUNDAI M&F INS

Doanh thu của HYUNDAI M&F INS trong năm ngoái lên tới 14.47 T KRW, phần lớn trong số đó — 20.32 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Banking Service, năm trước mang lại 18.80 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HYUNDAI M&F INS 20.38 T KRW, và năm trước đó — 18.84 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia