NEXEN TIRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002350 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEXEN TIRE

Doanh thu của NEXEN TIRE trong năm ngoái lên tới 2.70 T KRW, phần lớn trong số đó — 2.59 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Tires, năm trước mang lại 2.08 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEXEN TIRE 948.34 B KRW, và năm trước đó — 691.59 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia