000

NEXEN TIRE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002350 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NEXEN TIRE, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 002350 trong quý trước là 678.13 B KRW, và thấp hơn 2.09% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 10.69 B KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY