SHINSEGAE
004170 KRX

004170
SHINSEGAE KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

004170 financial statements

Tóm tắt tài chính của SHINSEGAE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 004170 là 2.666T. EPS TTM của công ty là 8201.67, lợi tức cổ tức là 0.55%, và P/E là 33.10. Ngày thu nhập tiếp theo SHINSEGAE là 11 Tháng 11, ước tính là 4907.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền