DOOSAN BOBCAT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

241560 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DOOSAN BOBCAT

Doanh thu của DOOSAN BOBCAT trong năm ngoái lên tới 9.76 T KRW, phần lớn trong số đó — 6.78 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Compact, năm trước mang lại 4.99 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bắc Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DOOSAN BOBCAT 6.23 T KRW, và năm trước đó — 4.07 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia