444

JEIO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

418550 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JEIO

Doanh thu của JEIO trong năm ngoái lên tới 114.00 B KRW, phần lớn trong số đó — 86.92 B KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Construction. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JEIO 77.40 B KRW, và năm trước đó — 64.18 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia