REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0KW1 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 0KW1 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 1.45 USD trong khi ước tính là 1.35 USD, gây bất ngờ đến 7.53%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.86 B USD mặc dù con số ước tính là 3.89 B USD. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 1.52 USD còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 4.03 B USD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 0KW1 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên