REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0KW1 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01

Doanh thu của REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 trong năm ngoái lên tới 14.96 B USD, phần lớn trong số đó — 4.44 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Small-container, năm trước mang lại 3.95 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại REPUBLIC SERVICES INC COM STK USD0.01 14.96 B USD, và năm trước đó — 13.51 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia