NOVA LTD ILS0.01NOVA LTD ILS0.01NOVA LTD ILS0.01

NOVA LTD ILS0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0YAA nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của NOVA LTD ILS0.01 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 0YAA trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 5.14 ILS trong khi ước tính là 4.72 ILS, gây bất ngờ đến 8.97%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 524.27 M ILS mặc dù con số ước tính là 505.73 M ILS. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 4.90 ILS còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 548.57 M ILS. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 0YAA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên