NOVA LTD ILS0.01NOVA LTD ILS0.01NOVA LTD ILS0.01

NOVA LTD ILS0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0YAA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NOVA LTD ILS0.01

Doanh thu của NOVA LTD ILS0.01 trong năm ngoái lên tới 1.88 B ILS, phần lớn trong số đó — 1.47 B ILS — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Metrology Solutions, năm trước mang lại 1.63 B ILS. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NOVA LTD ILS0.01 677.00 M ILS, và năm trước đó — 562.35 M ILS.

Theo nguồn
Theo quốc gia