NOVA LTD ILS0.01NOVA LTD ILS0.01NOVA LTD ILS0.01

NOVA LTD ILS0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0YAA nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính NOVA LTD ILS0.01.

Tỷ lệ giá trên doanh số của 0YAA là 12.47. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 44.42. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.20 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ILS
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ