III

I-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.10

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INX nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của I-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.10

Tổng tài sản của INX cho H1 24 là1.55 M GBP, ít hơn 22.60% so với kỳ trước H2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 3.07% trong H1 24 tới 4.64 M GBP.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: GBP
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY