JJJ

JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JDG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05

Doanh thu của JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05 trong năm ngoái lên tới 136.10 M GBP, phần lớn trong số đó — 72.50 M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Materials Sciences, năm trước mang lại 59.87 M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bắc Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại JUDGES SCIENTIFIC ORD GBP0.05 37.90 M GBP, và năm trước đó — 31.91 M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia