LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LAND nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666

Doanh thu của LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666 trong năm ngoái lên tới 561.00M GBP, phần lớn trong số đó — 374.00M GBP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Central London, năm trước mang lại 346.00M GBP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của United Kingdom — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LAND SECURITIES GROUP ORD GBP0.106666666 788.00M GBP, và năm trước đó — 708.00M GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia