THE BANK OF NEW YORK MELLONTHE BANK OF NEW YORK MELLONTHE BANK OF NEW YORK MELLON

THE BANK OF NEW YORK MELLON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

59.240.00 0.00%
Các chuyên gia 17 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 1BK có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 20 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 1BK trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS 1BK trong quý vừa qua là 1.16 EUR mặc dù ước tính là 1.10 EUR. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 1.30 EUR. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của THE BANK OF NEW YORK MELLON để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu THE BANK OF NEW YORK MELLON dự kiến sẽ đạt ‪4.15 B‬ EUR. Hãy xem doanh thu và thu nhập của THE BANK OF NEW YORK MELLON để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 1BK59.24 EUR với giá ước tính tối đa là 64.46 EUR và giá ước tính tối thiểu là 52.49 EUR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem THE BANK OF NEW YORK MELLON biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 1BKtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 20 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu 1BK trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.