PELOTON INTERACTIVEPELOTON INTERACTIVEPELOTON INTERACTIVE

PELOTON INTERACTIVE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1PTON nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của PELOTON INTERACTIVE

Tổng tài sản của 1PTON cho Q3 24 là2.23 B EUR, ít hơn 4.11% so với kỳ trước Q2 24. Và tổng nợ phải trả giảm 0.03% trong Q3 24 tới 2.78 B EUR.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY