K+SK+SK+S

K+S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1SDF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu K+S

Doanh thu của K+S trong năm ngoái lên tới 3.87 B EUR, phần lớn trong số đó — 1.66 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Potassium Chloride, năm trước mang lại 2.98 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại K+S 1.57 B EUR, và năm trước đó — 1.98 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia