ACEA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ACE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ACEA

Doanh thu của ACEA trong năm ngoái lên tới 4.96 B EUR, phần lớn trong số đó — 3.16 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Energy, năm trước mang lại 2.08 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ACEA 5.90 B EUR, và năm trước đó — 4.53 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia