CCC

CIVITANAVI SYSTEMS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của CIVITANAVI SYSTEMS

Tổng tài sản của CNS trong H2 23 là 96.21 M EUR, tăng 13.68% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 16.60% trong H2 23 tới 44.46 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY