INDUSTRIE DE NORAINDUSTRIE DE NORAINDUSTRIE DE NORA

INDUSTRIE DE NORA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DNR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INDUSTRIE DE NORA

Doanh thu của INDUSTRIE DE NORA trong năm ngoái lên tới 856.40 M EUR, phần lớn trong số đó — 464.21 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electrode Technologies, năm trước mang lại 473.44 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Asia and South Pacific (APAC) — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INDUSTRIE DE NORA 290.18 M EUR, và năm trước đó — 301.59 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia