GEFRANGEFRANGEFRAN

GEFRAN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GE nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GEFRAN

Tổng tài sản của GE trong Q4 23 là 165.18 M EUR, tăng 3.88% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.95% trong Q4 23 tới 71.24 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY