III

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ICF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

Doanh thu của INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI trong năm ngoái lên tới 79.90 M EUR, phần lớn trong số đó — 53.76 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Industrie Chimiche Forestali, năm trước mang lại 57.93 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI 38.14 M EUR, và năm trước đó — 35.36 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia