MMM

IMPIANTI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MPT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu IMPIANTI

Doanh thu của IMPIANTI trong năm ngoái lên tới 7.50 M EUR, phần lớn trong số đó — 5.74 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, System Integration. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Italy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại IMPIANTI 8.80 M EUR, và năm trước đó — 9.02 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia