FGV HOLDINGS BERHAD

FGV MYX
FGV
FGV HOLDINGS BERHAD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FGV nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FGV HOLDINGS BERHAD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FGV là 4.814B MYR. EPS TTM của công ty là 0.47 MYR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 2.99.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu