GABUNGAN AQRS BERHAD

GBGAQRS MYX
GBGAQRS
GABUNGAN AQRS BERHAD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GBGAQRS báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của GABUNGAN AQRS BERHAD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GBGAQRS là 246.961M. EPS TTM của công ty là 0.04, lợi tức cổ tức là 2.17%, và P/E là 12.85.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền