JHM CONSOLIDATION BHD

JHM MYX
JHM
JHM CONSOLIDATION BHD MYX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính JHM

Tóm tắt tài chính của JHM CONSOLIDATION BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JHM là 830.824M MYR. EPS TTM của công ty là 0.05 MYR, tỷ suất cổ tức là 0.67% và P/E là 27.50.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền