MMM

MEDIA PRIMA BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEDIA nguyên tắc cơ bản

MEDIA PRIMA BHD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MEDIA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 MYR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.26%