PANTECH GROUP HOLDINGS BHD

MYXPANTECH
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PANTECH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PANTECH GROUP HOLDINGS BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PANTECH là 635.555M MYR. EPS TTM của công ty là 0.14 MYR, tỷ suất cổ tức là 7.84% và P/E là 5.52.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬