SUPERMAX CORPORATION BHD

SUPERMXMYX
SUPERMX
SUPERMAX CORPORATION BHDMYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SUPERMX nguyên tắc cơ bản

SUPERMAX CORPORATION BHD tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.03 MYR, hãy mua trước 16 Tháng 12 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.81%