SUPERMAX CORPORATION BHD

SUPERMX MYX
SUPERMX
SUPERMAX CORPORATION BHD MYX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SUPERMX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SUPERMAX CORPORATION BHD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SUPERMX là 1.754B MYR. EPS TTM của công ty là 0.27 MYR, tỷ suất cổ tức là 16.42% và P/E là 2.45.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu