ZELAN BHDZELAN BHDZELAN BHD

ZELAN BHD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

phân tích kỹ thuật ZELAN

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của ZELAN BHD dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Bán0
Theo dõi0
Mua0
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Bán0
Theo dõi0
Mua0
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Bán0
Theo dõi0
Mua0
TênGiá trịHành động
Chỉ số Sức mạnh tương đối (14)
Stochastic %K (14, 3, 3)
Chỉ số Kênh hàng hóa (20)
Chỉ số Định hướng Trung bình (14)
Chỉ số Dao động AO
Xung lượng (10)
Cấp độ MACD (12, 26)
Đường RSI Nhanh (3, 3, 14, 14)
Vùng Phần trăm Williams (14)
Sức Mạnh Giá Lên và Giá Xuống
Dao động Ultimate (7, 14, 28)
TênGiá trịHành động
Trung bình Trượt Hàm mũ (10)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (10)
Trung bình Trượt Hàm mũ (20)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (20)
Trung bình Trượt Hàm mũ (30)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (30)
Trung bình Trượt Hàm mũ (50)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (50)
Trung bình Trượt Hàm mũ (100)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (100)
Trung bình Trượt Hàm mũ (200)
Đường Trung bình trượt Đơn giản (200)
Đường cơ sở Ichimoku (9, 26, 52, 26)
Đường Trung bình di động Tỷ trọng tuyến tính (20)
Đường trung bình trượt Hull (9)
Điểm xoayCổ điểnFibonacciCamarillaĐường WoodieDM
S3
S2
S1
P
R1
R2
R3
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Xếp hạng kỹ thuật là một công cụ phân tích kỹ thuật kết hợp xếp hạng của một số chỉ báo kỹ thuật để khiến nhà giao dịch và nhà đầu tư dễ dàng phát hiện các giao dịch có thể sinh lời hơn.
Ngoài phân tích kỹ thuật, tốt nhất bạn nên sử dụng càng nhiều dữ liệu càng tốt — để luôn cập nhật mọi thông tin có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của ZELAN BHD, hãy theo dõi tin tức liên quan.
Điểm xoay là mức giá quan trọng mà nhà giao dịch dự kiến giá sẽ tiếp tục theo hướng hiện tại hoặc đổi chiều.
Có nhiều chỉ báo được sử dụng để xây đánh giá kỹ thuật của chúng tôi, ví dụ: Ichimoku Cloud, MACD v.v. Tìm hiểu thêm về Xếp hạng kỹ thuật.
Xếp hạng kỹ thuật của chúng tôi hôm nay cho ZELAN BHD là lực bán. Lưu ý rằng điều kiện thị trường lúc nào cũng thay đổi — theo xếp hạng 1 tuần của chúng tôi, xu hướng bán chiếm ưu thế, và xếp hạng 1 tháng thể hiện tín hiệu trung tính. Ngoài xếp hạng kỹ thuật, hãy nhớ theo dõi ZELAN BHD biểu đồ chứng khoán để theo dõi biến động giá.
Chỉ báo dao động là công cụ phân tích kỹ thuật xây dựng các dải giữa hai giá trị cực trị, cao và thấp, sau đó xây dựng chỉ báo xu hướng dao động trong các giá trị này. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để xem tài sản có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không.
Chúng tôi đã đếm có bao nhiêu chỉ báo dao động thể hiện xu hướng trung tính, bán và mua đối với ZELAN BHD — xếp hạng tổng thể là trung tính.
Xem cách sử dụng phân tích kỹ thuật ở cấp độ nâng cao trong nhiều tập lệnh do cộng đồng của chúng tôi tạo.
Đường trung bình động là chỉ báo dựa trên giá, có độ trễ (hoặc phản ứng) hiển thị giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động là cách tốt để đánh giá động lượng cũng như xác nhận xu hướng và xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Chúng tôi đã đếm số lượng MA thể hiện xu hướng trung tính, bán và mua cho ZELAN BHD — xếp hạng tổng thể là lực bán mạnh.
Phân tích kỹ thuật chỉ cho thấy tình trạng đáp ứng các điều kiện nhất định của một bộ chỉ báo riêng lẻ có thể giúp người dùng phát hiện các điều kiện có lợi cho giao dịch, nếu điều này phù hợp với chiến lược của họ. Bạn không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên những xếp hạng này mà hãy thử xem bức tranh toàn cảnh về tình trạng hiện tại của tài sản bằng cách sử dụng các thông tin có sẵn khác. Hãy thử đọc các ý tưởng liên quan để xem những người dùng khác nghĩ gì hoặc xem Công cụ sàng lọc cổ phiếu của chúng tôi.