JANIS LTD

5342 NAG
5342
JANIS LTD NAG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5342 financial statements

Tóm tắt tài chính của JANIS LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5342 là 1.827B. EPS TTM của công ty là 4.46, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 113.60.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền