Brilliant Earth Group, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRLT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Brilliant Earth Group, Inc.

Doanh thu của Brilliant Earth Group, Inc. trong năm ngoái lên tới 439.88 M USD, phần lớn trong số đó — 439.88 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Diamonds, Gemstones and Jewelry, năm trước mang lại 380.19 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Brilliant Earth Group, Inc. 413.68 M USD, và năm trước đó — 353.07 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia